12.11.09

Διεύρυνση συμμετοχής στην ΑΜΚΕ

Στην σημερινή μας συνάντηση 12-11-09, στις 8.00μμ , η οποία θα γίνει στο καφενείο "Όλα Καλά", απέναντι ακριβώς από την "ΟΑΣΗ" {τρίτο αριστερά μαγαζί μέσα στη ΣΤΟΑ ΟΡΦΕΑ, όπως μπαίνουμε από την Πλατεία} κύριο θέμα θα είναι η διεύρυνση της συμμετοχής στον ΜΗ κερδοσκοπικό φορέα για την "ΟΑΣΗ" και η συμπλήρωση της 1ης προσωρινής διοίκησής του.

Ελάτε μαζί με φίλες/φίλους, όλοι είναι καλόδεχτοι, αφού για εταιρεία ευρείας λαϊκής βάσης πρόκειται.