31.12.10

Καλή Χρονιά!

Καλή χρονιά για όλους μας, όσο καλή μπορεί να είναι τέλος πάντων..., για όλους μας και για την "ΟΑΣΗ" «μας».

Ανέφελο, τρόπος του λέγειν..., και δημιουργικό το 2011.