15.10.12

Πότε θα έχουμε τη θετική απάντησή σας
κ. Παπαδιώτη, κ. Φίλιο;

Η Α.Μ.Κ.Ε. "ΑΝΑΒΙΩΣΗ της ΟΑΣΗΣ", αφού άφησε να περάσει αρκετός χρόνος, τόσο για να έχει πλήρη ευχέρεια η ΔΗΑΝΕΤΑΙ και Ο Δήμος Ιωαννιτών να αποφασίσουν, όσο και για να μην υπονομευτεί από ιδιοτελείς/κακόπιστους η προσπάθειά μας ως εμπλεκόμενη στις πολιτικές εξελίξεις, τους έστειλε στην αρχή του μηνός την παρακάτω υπόμνηση, στην οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντήσει.

ΘΕΜΑ: Αναβίωση της "ΟΑΣΗΣ".
Κυρίες, κύριοι, ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!
Πέρασε ενάμισυς χρόνος από όταν κάνατε τις πρώτες εξαγγελίες σας για την "ΟΑΣΗ" και ένας από όταν σάς υποβάλαμε τον προγραμματισμό για την δικιά μας προσπάθεια να ευπρεπιστεί ως χώρος και να αναβιώσει βελτιούμενος συνεχώς -κατά τα σχέδια που εκπονήσατε- μέσω εθελοντικών προσφορών δημοτών και των εσόδων από τη λειτουργία Κυλικείου και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Δεν είχαμε καμμιά απάντησή σας παρά μόνον κάποια δημόσια, αόριστη ανακοίνωση περί υπαγωγής στο πρόγραμμα "ΕΣΠΑ", την οποία υπαγωγή όμως καθόλου δεν εμπόδιζε η δικιά μας πρόταση αφού είχε ως όρο την άμεση αποχώρησή μας, όταν θα ευοδωνόταν η σχετική προσπάθεια.
Αντ' αυτού φροντίσατε και σείς όπως και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, να «κρύψετε» από τα μάτια των Δημοτών το αίσχος. 'Ηταν βέβαια πολύ πιό καλαίσθητη η ενημερωτική δική σας «απόκρυψη» αλλά κατά τον Αίσωπο: Βοά το κέρας μου το συντετριμμένον...
Κυρίες, κύριοι,
δεν επανήλθαμε και δεν σάς ενοχλήσαμε νωρίτερα τόσο λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων και εκλογών (διότι επ' ουδενί θα επιτρέπαμε να δυσφημιστεί από κακοθελητές η τριετής πιά προσπάθειά μας με δήθεν εμπλοκή της σε πολιτικές αντιπαραθέσεις) όσο και με την σκέψη ότι, αν δεν σάς ενοχλεί να είναι η "ΟΑΣΗ" ρημάδι και σκουπιδότοπος στο κέντρο της πόλης (αλλά και άντρο συμμορίας... ένα χρόνο τώρα), τί τόπο θα έπιανε η δικιά μας ενόχληση;
Κυρίες, κύριοι,
θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο σας καθήκον να εγκρίνετε το ταχύτερο την αιτηθείσα ανακλητή παραχώρηση της διαχείρισης της "ΟΑΣΗΣ" στην ΜΗ κερδοσκοπική εταιρεία μας, ώστε να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες καθαρισμού, ευπρεπισμού και λειτουργίας της κατά τον προγραμματισμό που από πέρσυ σάς έχουμε  υποβάλει.

Αυτά από την ΑΜΚΕ.
Μιά απορία: Πόσο στοίχισαν οι πινακίδες-ταμπέλλες που «έκρυψαν» αυτή τη φορά το χάλι της "ΟΑΣΗΣ";
Μήπως με τα λεφτά αυτά μπορούσαν να αποκατασταθούν τα αποχωρητήρια του Υπογείου της "ΟΑΣΗΣ" και να δοθούν σε χρήση;
Θα μάς λύσει κανείς αυτή την απλή απορία;