10.11.14

Οδεύει για παράταση το έργο αποκατάστασης της ΟΑΣΗΣ

Τουλάχιστον 4-5 μήνες θα καθυστερήσει το έργο αποκατάστασης της ΟΑΣΗΣ, το χρονοδιάγραμμα του οποίου προέβλεπε ολοκλήρωσή του τον Ιανουάριο του 2015.