31.10.09

Πρόταση για το καταστατικό
ΜΗ κερδοσκοπικού φορέα για την "ΟΑΣΗ"

3-11-09
Ευρεία δημοσιότητα έδωσε ο "Ηπειρωτικός Αγών" στην προσπάθειά μας να ιδρυθεί φορέας για την αναβίωση της ΟΑΣΗΣ και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
Ασχολείται εκτενώς με αυτήν τόσο στην 1η/3η σελίδα της έντυπης έκδοσής του, όσο και στην 1η της ηλεκτρονικής σήμερα. Και γράφει χαρακτηριστικά:
«.........
Με λίγα λόγια η πρωτοβουλία εξετάζει ακόμη και τη δυνατότητα να αναλάβει η ίδια τη διαχείριση δημόσιων χώρων, ως ιδιωτική μεν πρωτοβουλία, αλλά με την προσπάθεια να εξασφαλίσει στο καταστατικό της τα δημόσια και μη κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά της προσπάθειας.
.........»

Καταλήγει, αφού αναφέρεται στα σχέδια του Δήμου, απαισιόδοξα όμως:
«Σε κάθε περίπτωση, για την αποκατάσταση της Όασης χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, (ο αντιδήμαρχος Επαμεινώνδας Ριστάνης μίλησε για 2 εκ. ευρώ στην τελευταία του συνέντευξη στον «Η.Α.») τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στον Δήμο. Και εφόσον δεν υπάρχουν, δεν υφίσταται και άμεσο μέλλον για την Όαση.»
Σ' αυτό επάνω απαντήσαμε με e-mail ως εξής:
KAI ME ΛΙΓΑ ΛΕΦΤΑ... κάτι γίνεται...
Μέχρι να τελειώσουν οι όποιες μελέτες για το κτήριο και να βρεθούν οι ανάλογοι πόροι αποκατάστασής του, θα μπορούσε ο Δήμος {ήδη έχασε ΔΥΟ καλοκαίρια!!!} να ευπρεπίσει τον έξω χώρο με τα συνεργεία του, να φυτέψει δέντρα, όπως παλιά, να βάλει παγκάκια κ.ά. Να γίνει χρήσιμος και χρησιμοποιήσιμος ο χώρος και να πάψει να είναι ένα ξεκοιλιασμένο ρημάδι, ένας σκουπιδότοπος στο κέντρο της πόλης.
Το γιατί δεν το έχει κάνει είναι ένα μικρό μυστήριο...
Τα ελάχιστα που κάναμε εμείς είναι ένα μικρό θαύμα...
αν λάβει κανείς υπόψη του την απογοήτευση (και την απορρέουσα αδιαφορία) που αισθάνονται οι πολίτες για τα διαδραματιζόμενα στην πόλη... και όχι μόνον στη δική μας...


Το άρθρο μας στις 31.10.09 ήταν το παρακάτω:
Θα συζητηθεί και -κατ' ελπίδα- θα αποφασιστεί στην συνάντηση της Πέμπτης 5-11-09, στις 6μμ, η οποία, αν ο καιρός δεν είναι καλός, θα γίνει στο καφενείο "όλα καλά", το τρίτο αριστερά μαγαζί μέσα στη ΣΤΟΑ ΟΡΦΕΑ, όπως μπαίνουμε από την Πλατεία, απέναντι δηλαδή ακριβώς από την "ΟΑΣΗ".
Αν υπάρχουν άλλες συνολικές προτάσεις, αλλά και οι όποιες παρατηρήσεις, συμπληρώσεις, διαγραφές προτείνονται στο συνημμένο σχέδιο, καλό είναι να υποβληθούν ως σχόλιο εδώ, μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, ώστε να τις μελετήσουμε και την Πέμπτη να μην μακρυγορήσουμε αλλά να είμαστε προετοιμασμένες/-οι να αποφασίσουμε και να προχωρήσουμε στην ίδρυση του φορέα.
Και καμμία τροποποίηση πάντως να μην προταθεί, θα πρέπει να αποφασίσουμε οπωσδήποτε για:
1. Το ύψος του ποσού της εισφοράς
2. Το πρώτο-προσωρινό Δ.Σ.
3. Την πρώτη-προσωρινή Ε.Ε.
για να συμπληρώσουμε τα κενά του σχεδίου και να το υπογράψουμε, όσες/-οι θελήσουμε να μετέχουμε.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία ΟΑΣΗ Α.Μ.Κ.Ε.
Στα Γιάννενα σήμερα 12 Νοεμβρίου 2009 εμείς οι υπογράφοντες:
1. ................. 2. ................. . . . . . . 10.................
συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε την ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, κατά τα άρθρα 741-784 του Α. Κ., η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα, με τους εξής όρους:
ΤΜΗΜΑ Α’.
Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακήρα με την εταιρική επωνυμία «ΟΑΣΗ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία {ΟΑΣΗ Α.Μ.Κ.Ε.}
Άρθρο 2 ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζονται τα Γιάννενα και ειδικότερα ............. Αλλαγή της διεύθυνσης μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου {Δ.Σ.} και δεν αποτελεί τροποποίηση καταστατικού.
Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εταιρεία έχει διάρκεια σαράντα (40) ετών από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, μπορεί όμως να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης {Γ.Σ.}.
Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί της εταιρείας είναι:
4.1. Η με κάθε νόμιμο μέσο προώθηση της προσπάθειας να παραμείνει το παλιό γιαννιώτικο καφενείο "ΟΑΣΗ" στην δημόσια σφαίρα προς ώφελος των δημοτών καθώς και ο γύρω χώρος του, όσος είναι σήμερα ή όσος επεκταθεί στο μέλλον με πεζοδρομήσεις ή αλλοιώς, σε δημόσια ελεύθερη χρήση.
4.2. Εναλλακτικά η συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμούς ή/και άλλες διαδικασίες που θα μεθοδευτούν από τον Δήμο ή Δημοτικό ή άλλο φορέα που έχει ή θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κτηρίου και του χώρου.
4.3. Η ανάληψη όμοιας πρωτοβουλίας για άλλους δημόσιους χώρους ή δραστηριότητες.
Άρθρο 5 ΜΕΣΑ
Για να πετύχει τον σκοπό η εταιρεία θα αναπτύξει, ενδεικτικά, τις εξής δραστηριότητες:
5.1. Οργάνωση συζητήσεων και εκδηλώσεων πνευματικού, κοινωνικού, εμπορικού ή άλλου χαρακτήρα και συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις άλλων φορέων.
5.2. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της με έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.
5.3. Κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια την οποία θα αποφασίσει το Δ.Σ..
Άρθρο 6 ΕΤΑΙΡΟΙ
6.1. Τακτικοί εταίροι της εταιρείας μπορούν να γίνουν όλοι οι πολίτες, άσχετα με το φύλο, τη φυλή, την ιθαγένεια, την εθνικότητα, το θρήσκευμα ή την ηλικία, νόμιμα εκπροσωπούμενοι αν, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται ανήλικοι.
6.2. Τιμητικοί εταίροι της εταιρείας ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. κατά τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας {Κ.Ε.Λ.} άτομα που πρόσφεραν καλές υπηρεσίες στην εταιρεία αλλά δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να μετέχουν στις διαδικασίες της.
6.3. Νέοι εταίροι μπορούν να εγγραφούν οποτεδήποτε και απεριόριστα, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του παρόντος, με καταβολή αντίστοιχου ποσού με αυτό που έχει καταβάλει καθένας από τους τακτικούς εταίρους έως τότε.
6.4. Οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει με απλή δήλωσή του, δεν μπορεί να έχει όμως καμμιά απαίτηση επιστροφής των εισφορών του ή κάποιο άλλο δικαίωμα πάνω στην εταιρική περιουσία.
Άρθρο 7 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η αρχική περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές των πρώτων εταίρων που ανέρχονται στα ............... €. Αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό νέων εταίρων και τους άλλους πόρους και μειώνεται ανάλογα με τα έξοδά της. Για το σχηματισμό της κατέβαλαν καθένας από τους συμβαλλόμενους το ποσό των ......... €
Άρθρο 8 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εκτός από την αρχική εισφορά των εταίρων στην εταιρική περιουσία και των όποιων άλλων νέων εταίρων αργότερα, πόροι της εταιρείας είναι:
8.1. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από το Δ.Σ.
8.2. Κάθε έσοδο από τις δραστηριότητές της και την περιουσία της.
8.3. Κάθε δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία ή επιχορήγηση υπέρ της εταιρείας.
Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και ποτέ δεν θα διανεμηθεί στους εταίρους ως κέρδος, ούτε κάν μετά τη λύση της.
ΤΜΗΜΑ Β’.
Άρθρο 9 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
9.1. Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες, απέχοντες ή διαφωνούντες εταίρους.
9.2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού και του Κ.Ε.Λ., την παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, την κατά τον Κ.Ε.Λ. εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής {Ε.Ε.}, την έγκριση του ισολογισμού και της έκθεσης διαχείρισης και για τον προϋπολογισμό.
9.3. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. ή αριθμό εταίρων και έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ε. Λ., όπως θα εγκριθούν από την 1η Τακτική Γ.Σ. η οποία θα γίνει την Πέμπτη 12η Δεκεμβρίου 2009, 3.00μμ στο χώρο της "ΟΑΣΗΣ", χωρίς άλλη πρόσκληση, ή όπως τροποποιηθούν από επόμενη Γ.Σ.
9.4. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. τακτικές ή έκτακτες έχει κάθε εταίρος, ΑΣΧΕΤΑ αν δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις ταμειακές του υποχρεώσεις. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται από τον Κ.Ε.Λ.
Άρθρο 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
10.1. Η εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από εφτά {7} μέλη: Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο Δραστηριοτήτων, άλλους λειτουργικούς Αντιπροέδρους επικεφαλής ανάλογων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και αριθμό Συμβούλων. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μπορεί να αυξομειώνεται με, ειδική κατά τον Κ.Ε.Λ., απόφαση Γ.Σ., που δεν αποτελεί τροποποίηση Καταστατικού.
10.2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων, Δημόσιων Υπηρεσιών, Τραπεζών, Οργανισμών κλπ και οποιουδήποτε τρίτου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
10.3. Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών έχει την ευθύνη της περιουσίας και των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας και αντικαθιστά τον Πρόεδρο, κωλυόμενο. Αναπληρώνεται, κατά τη σειρά τους, από τους λειτουργικούς Αντιπροέδρους.
10.4. Ο Γ. Γραμματέας συντάσσει και συνυπογράφει με το Πρόεδρο την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο της εταιρείας. Κωλυόμενος αντικαθιστάται από τον Ειδικό Γραμματέα ο οποίος και τηρεί τα πρακτικά και τα αρχεία της εταιρείας.
10.5. Ανάλογα με την ανάπτυξη της εταιρείας και τις κατά περίπτωση ανάγκες της, καθένα από τα παραπάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες μπορούν να ανατεθούν σε έναν εταίρο ή υπάλληλο της εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ.
10.6. Αν κενωθεί θέση μέλους του Δ.Σ. συμπληρώνεται σύμφωνα με τον Κ.Ε.Λ.
10.7. Το Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτα από τον Πρόεδρο, ή αριθμό μελών του σύμφωνα με τον Κ.Ε.Λ., και έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει επίσης κατά τον Κ.Ε.Λ.
10.8. Δικαίωμα παρουσίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες έχει κάθε εταίρος εκτός και άν για ειδικούς λόγους αποφασίσει αλλοιώς το Δ.Σ. για συγκεκριμένη συνεδρίαση ή μέρος της. Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα υποβολής-υποστήριξης προτάσεων στις συνεδριάσεις Δ.Σ., κατά τον Κ.Ε.Λ.
10.9. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας σε τακτή ημέρα και ώρα κάθε μηνός, χωρίς να απαιτείται γιαυτό ειδική πρόσκληση. Τα των άλλων μορφών συνεδρίασης, έκτακτων, εκτός έδρας κ.ά. ορίζονται από τον Κ.Ε.Λ.
10.10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά σύμφωνα με τον Κ.Ε.Λ.
10.11. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγονται για διετή μη συμπίπτουσα θητεία. Η διάρκειά της μπορεί να αυξομειώνεται με, ειδική κατά τον Κ.Ε.Λ., απόφαση Γ.Σ., που δεν αποτελεί τροποποίηση Καταστατικού.
10.12. Κατ’ εξαίρεση ως 1ο Δ.Σ., που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 3η τακτική Γ.Σ., που θα συγκληθεί για τον Ιανουάριο του 2011 ορίζονται οι εξής:
1. .................. ........... .............................. ως Πρόεδρος
2. .................. ........... .............................. ως Αντιπρόεδρος
. . . . . . . . . . . . .
7. .................. ........... .............................. ως Σύμβουλος
Άρθρο 11 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
11.1. Η Ε.Ε. ελέγχει τυπικά τη διαχείριση της εταιρείας και υποβάλει έκθεση στην Γ.Σ.
11.2. Η Ε.Ε. είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γ.Σ. για διετή θητεία. Η εκλογή των μελών της γίνεται στις ενδιάμεσες Γ.Σ. σύμφωνα με τον Κ.Ε.Λ.
11.3. Κατ’ εξαίρεση η 1η Ε.Ε., που θα ελέγξει την διαχείριση μέχρι τέλους του 2009, ορίζεται με το παρόν και αποτελείται από τους εξής:
1. ....................... . . . . . . 3. .......................
ΤΜΗΜΑ Γ’.
Άρθρο 12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια 12 μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου πλήν της 1ης, που αρχίζει με την ίδρυση της εταιρείας και τελειώνει στις 31-12-2010. Για κάθε μία συντάσσεται Ισολογισμός και Προϋπολογισμός για την επόμενή της, που εγκρίνονται από την τακτική Γ.Σ.
Άρθρο 13 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
13.1. Η εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειάς της. Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί και πιο πριν μετά από απόφαση της Γ.Σ.
13.2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αποχώρησης εταίρων ή καταγγελίας από εταίρους, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπόλοιπων εταίρων.
13.3. Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών εκτελούν τα μέλη του Δ.Σ., εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Οι εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας διαθέτουν τυχόν υπόλοιπο της περιουσίας της στο Δήμο Γιαννιωτών για τους σκοπούς της εταιρείας.
Άρθρο 14 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 Α.Κ.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι υπογράφοντας το συμφωνητικό αυτό που είναι το καταστατικό της εταιρείας που ιδρύεται μ' αυτό.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
όνομα αρχ. πατρ. επώνυμο διεύθυνση Α.Φ.Μ. υπογραφή

4 σχόλια:

Ναπoλέων είπε...

Εφόσον η «είσοδος» εταίρου είναι ελεύθερη και η εταιρεία δεν θα είναι κάποια κλειστή λέσχη αλλά ο στόχος είναι να μετέχουν ...όλα τα Γιάννενα, σκόπιμο είναι νομίζω ο τίτλος της να συμπληρωθεί ως εξής:

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΥΡΕΙΑΣ ΛΑ'Ι'ΚΗΣ ΒΑΣΗΣ "ΟΑΣΗ"

Κλαζoμένιoς είπε...

Ωραίο το σκιτσάκι που βάλατε ως  «avatar».

Θα ευτυχήσουμε όμως να το δούμε, ως πραγματικότητα, κάποτε στην ΟΑΣΗ;;;

Αργεί η ...επιφοίτηση του Γκόντα. Πολύ αργεί.

Stergios Nastopoulos είπε...

Δεν νομίζω οτι οι σκοποί της κίνησης πρέπει να είναι ΚΑΙ η εκμεταλλευση της ΟΑΣΗΣ. Τον χώρο σαν Γιαννιώτες τον πονάμε, τον αγαπάμε, έχουμε αναμνήσεις, τον θέλουμε όπως παλιά. Το έγκλημα της γκαραζοποίησης της Πλατείας δυστυχώς είχε και τις παράπλευρες απώλειες, την περιθωριοποίηση της ΟΑΣΗΣ. "Ο τρώσας και ιάσεται". Ν' αναλάβει πρωτοβουλίες ο Δήμος. Γιατί πιστεύω και μέσα σ' αυτόν υπάρχουν και άτομα που αγαπούν τα Γιάννενα και την ΟΑΣΗ. Και ας προτείνουν λύσεις αναβάθμισης του όλου χώρου. Σαν σύνολο πάντα. Δεν χάθηκαν όλα για την Πλατεία μας, η οποία και Ιστορική είναι (βλ. Φωτ. από την είσοδο του Ελλην. Στρατού κατά την Απελευθέρωση, ή από ιστορικές πολιτικές συγκεντρώσεις) και μέρος της ζωής των πολιτών της (βλ. τις αξέχαστες παλιές συναυλίες της Φιλαρμονικής) και την περαντζάδα, "νυφοπάζαρο", που συνοδεύονταν από μια βανίλια ή ένα ούζο στην ΟΑΣΗ τις Κυριακές της σκόλης, αυτή ήταν η μόνη μας διασκέδαση τότε, μαζί μ' ένα σινεμά των 5 δρχ. εισιτήριο.
Η επιδίωξη εκμετάλλευσης μπορεί να διαβάλει εύκολα την όποια κίνηση υπέρ της ΟΑΣΗΣ. Οπου υπάρχει οικονομικό συμφέρον υπάρχει και υποψία, ακόμα κι αν είναι υπεράνω. Και δυστυχώς τα οικονομικά συμφέροντα κατέστρεψαν την ΟΑΣΗ και το ΞΕΝΙΑ μας. "Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί μόνο να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται οτι είναι τίμια".

Πολίτες για την «ΟΑΣΗ» είπε...

Ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας.

Όλα θα συζητηθούν.

Ειδικά το σχόλιο του κ. Ναστόπουλου, το παραθέτουμε ως «άρθρο», ώστε να βελτιωθεί η "αναγνωσιμότητά" του.


ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!