21.6.10

Ευχαριστούμε τον Δήμο αλλά... θα επαγρυπνούμε!

Με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος απάντησε θετικά στην υπενθυμιστική επιστολή μας ότι είχε υποσχεθεί από πέρσυ να καθαρίζει τον χώρο της "ΟΑΣΗΣ".
Μάς έγραψαν συγκεκριμένα ότι δόθηκε εντολή στον αρμόδιο για την καθαριότητα αντιδήμαρχο κ. Μπουραντά να συμπεριλάβει τον χώρο της "ΟΑΣΗΣ" στα τακτικά καθαριζόμενα μέρη της πόλης.

Τούς ευχαριστούμε και πάλι και... θα επαγρυπνούμε για να τηρηθεί αυτή τη φορά η νέα υπόσχεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: