18.2.11

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

Στην Συνέλευση της Τετάρτης συζητήσαμε διεξοδικά την πρότασή μας προς τον Δήμο Γιαννιωτών και διαμορφώσαμε το τελικό κέιμενο, το οποίο στάλθηκε χτές.
Επίσης συζητήσαμε και αποφασίσαμε τις λεπτομέρειες οργάνωσης των εκδηλώσεων της τζαμάλας και καθεμιά και καθένας από τους παρόντες ανέλαβε να κάνει ένα μέρος από όσα χρειάζονται.
Νεώτερες προσφορές φυσικά, όχι μόνον είναι ευπρόσδεκτες αλλά και επιβάλλοννται!

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

1. Να δοθεί άμεσα εντολή στα συνεργεία καθαριότητας να καθαρίζουν τον χώρο της "ΟΑΣΗΣ" τακτικά, όπως την υπόλοιπη πόλη. Άμεσα επίσης πρέπει να καθαριστεί ο εσωτερικός χώρος (πλύσιμο δαπέδου κ.ά.) και να τοποθετηθούν δύο χημικές τουαλέτες για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Αποκρηάς και γενικότερα.

2. Να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατόν η στοιχειώδης αποκατάσταση και ο ευπρεπισμός του χώρου με αυτεπιστασία ή/και μικρές «εργολαβίες»[*], του εξωτερικού κυρίως, που πρέπει και να δεντροφυτευτεί άμεσα.

3. Να επιστραφούν στην πρώτη ευκαιρία στον χώρο της "ΟΑΣΗΣ" το παγκάκι και τα τραπεζάκια-καθίσματα, που είχαμε τοποθετήσει εκεί και που δημοτικό συνεργείο απόσυρε παλιότερα στις αποθήκες, διότι θα χρειαστούν και στην «τζαμάλα» των Απόκρεω..

4. Να συσταθεί ή, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, να ενθαρρυνθεί με εποπτεία του Δήμου η δημιουργία μη κερδοσκοπικού φορέα διαχείρισης της "ΟΑΣΗΣ" {με την μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας π.χ.}, ο οποίος, με το κεφάλαιο που θα δημιουργηθεί από τις εισφορές των μελών του αλλά και τις προς αυτόν εθελούσιων προσφορών πολιτών και επαγγελματιών της πόλης γενικότερα, να λειτουργήσει το ταχύτερο, ει δυνατόν αμέσως μετά το Πάσχα, κυλικείο στην "ΟΑΣΗ" για την εξυπηρέτηση των θαμώνων του εξωτερικού της χώρου, το πλεόνασμα του οποίου να χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση του κτηρίου.

5. Να αναζητηθούν τα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται για το ότι επιτράπηκε στον τελευταίο ιδιώτη-εκμεταλλευτή να φτάσει την "ΟΑΣΗ" στο σημερινό της χάλι και να προωθηθεί η απαίτηση αποζημίωσης του Δήμου από αυτά.

6. Να επιδιωχθεί, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, σύνδεση με τις συλλογικότητες και τις πολιτιστικές ομάδες του, ώστε να γίνονται στην "ΟΑΣΗ" όσες εκδηλώσεις τους μπορούν να πραγματοποιηθούν στον χώρο της, για να τονωθεί τόσο το δέσιμό τους με την πόλη όσο και το ξανα-αγκάλιασμα της "ΟΑΣΗΣ" από τους Γιαννιώτες.

- - - - - - - - -

[*] Στην αυτεπιστασία ήδη μάς δήλωσαν ότι μπορούν να μετάσχουν, χωρίς αμοιβή βέβαια, δύο Πολιτικοί Μηχανικοί, μέλη μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: