5.7.10

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
αλλά και εκδηλώσεων

Ημέρα 1η: 1-7-10 Άνοιξαν 8 μικρούς λάκκους για στύλους περίφραξης.
Ημέρα 2η: 2-7-10 Άνοιξαν ακόμα μερικούς λάκκους και έφεραν μισό κυβικό αμμοχάλικο.
Ημέρα 3η: 3-7-10 Δέν έκαναν τίποτα.
7.00μμ: Συνέλευση της Α.Κ. "Χειρονομία".
Ημέρα 4η: 4-7-10 Δέν έκαναν τίποτα.
11.30πμ-4.30μμ: Λειτουργήσαμε το 10ο Κυριακάτικο Καφενείο.
Ημέρα 5η: 5-7-10 Έβαλαν και τσιμεντάρισαν 5 στύλους περίφραξης.
Ποτίσαμε τα λουλούδια του παρτεριού μας, τις μικρές ακακίες και τα άλλα δεντράκια στην πρόσοψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: